TODO supply a title
TODO supply a title

Subah-e-Banaras Anand Kanan

(Registered Under Societies Registration Act of 1860)

General Council

Patron

1MAYOR, VARANASI
2INSPECTOR GENERAL OF POLICE (I.G.), VARANASI ZONE
3COMMISSIONER, VARANASI DIVISION, VARANASI
4DISTRICT MAGISTRATE (D.M.), VARANASI

FOUNDER AND LIFE TIME MEMBER

1Shri Pranjal Yadav (I.A.S)
2Shri Vishak G (I.A.S)
3Dr. Ratnesh Verma

Members

1PADM SHRI DR. RAJESHWAR ACHARYA
2PADM SHRI DR. SAROJ CHUDAMANI
3SHRI PRAMOD MISHRA
4SHRI SUNIL SHUKLA
5SHRI AMITABH BHATTACHARYA
6SHRI AVANI DHAR
7SHRI MANISH KHATTRI
8SHRI SHRINIVAS TIWARI
9SHRI RAJ BAHADUR SINGH
10SHRI AJAY PRATAP SINGH
11SHRI UDAY PRATAP SINGH
12SHRI RAMESH TIWARI
13SHRI AJAY GUPTA
14SHRI NARENDRA MEHTA
15SHRI SATISH CHANDRA MISHRA
16SHRI SANJAY SINGH
17SHRI VIRENDRA PRATAP SINGH
18SHRI RAVI MISHRA
19DR ANIL KUMAR SINGH
20SHRI AJAY KUMAR PANDEY
21SHRI DILEEP GUPTA
22SHRI AMAR AGRAWAL
23SHRI SHYAM KUMAR KESHARI
24SHRI ABHAY KUMAR SHRIVASTAV
25SHRI VINAY KUMAR TIWARI
26SHRI ARVIND KUMAR
27SHRI UDAY NARAYAN OJHA
28DR. SANJAY GARG
29DR. RITU GARG
30SMT. PATRIZA CANUTO
31SHRI RATAN KUMAR SINGH
32SHRI DEEPAK MISHRA
33SHRI JAI PRAKASH MISHRA
34SHRI KRISHNA MOHAN PANDEY
35SHRI DEVENDRA KUMAR MISHRA
36SHRI SECHAN RAM
37SHRI MITTAL SAHANI

EXECUTIVE COMMITTEE (2020-21)

1DR. RAJESHWAR ACHARYACHAIRMAN
2SHRI PRAMOD MISHRAVICE CHAIRMAN
3DR. RATNESH VERMASECRETARY
4SHRI SUNIL SHUKLATREASURER
5SHRI AMITABH BHATTACHARYAMEMBER
6SHRI SANJAY SINGHMEMBER
7SHRI VIRENDRA PRATAP SINGH MEMBER
8SHRI SHRINIVAS TIWARIMEMBER
9SHRI MANISH KHATTRIMEMBER
10SHRI RAVI MISHRAMEMBER
11SHRI AVANI DHARMEMBER

OFFICIAL STRUCTURE

1DR. RATNESH VERMASECRETARY9415203052
2SHRI SUNIL SHUKLATREASURER7007310434
3SHRI ATUL KUMAR SINGH EXECUTIVE MANAGER/PROGRAM COORDINATOR (GHAT SANDHYA & SANSKRITIK SANDHYA-TFC)7523881588
4Dr. PREETESH ACHARYAPROGRAM COORDINATOR (SeB- PRABHATI)9335332120
TODO supply a title

Contact Details

Subah-e-Banaras
+91-9415203052, +91-7523881588
subahebanaras24@gmail.com
Sponsored By:
Copyright : Subah-e-Banaras Anand Kanan, Assi Varanasi
Powered by : Softplanet IT Solution